Slagwerkgroep

De Slagwerkroep is een enthousiaste groep muzikanten waarbij muzikaliteit, gezamenlijkheid en het gezellige verenigingsgevoel de boventoon voeren. Als lid van de Slagwerkgroep bespeel je niet slechts één instrument, maar kun je je ontplooien op een breed scala aan ongestemde en gestemde slagwerkinstrumenten zoals kleine trom, drum, pauken, marimba, xylofoon en marching bells. Ook is er een uitgebreid opleidingsprogramma.

Onze activiteiten

Naast de brede variatie aan instrumenten die de slagwerkgroep bespeelt, is er ook een brede variatie in de activiteiten die slagwerkgroep doet. De activiteiten bestaan uit:

  • Marcheren tijdens Sinterklaasintocht, Koningsdag en Avondvierdaagsen
  • Concerten met volwaardig concertinstrumentarium
  • Meedoen aan slagwerkwedstrijden
  • Optredens met Fanfareorkest en Majorettekorps
  • Gedegen opleiding tot amateurslagwerker
slagwerkinsturmenten2

Geschiedenis

In 1955 werd er binnen de muziekvereniging besloten om een drumkorps op te richten. Dit marcherende korps bestond voor een langere tijd nog uit alleen drummers, totdat in de jaren ’80 besloten werd om lyra’s aan te schaffen en er dus een lyrakorps ontstond. Desondanks dutte deze lyrakorps in de jaren ’90 een beetje in, en om het korps nieuw leven in te blazen, werd er in 1999 een poging gedaan voor een heus wereldrecord voor de grootste malletband ter wereld. Dit lukte door een malletband van 362 spelende leden bij elkaar te brengen in één malletband.

In 2005 kwam dirigent Ulrich Pöhl aan het roer te staan. Ondanks dat de optredens als marcherende malletband nog steeds één van de pijlers is onder de slagwerkgroep, is de slagwerkgroep zich onder de bezielende leiding van Ulrich Pöhl steeds meer gaan ontwikkelen tot volwaardig slagwerkensemble op concertpodia. De slagwerkgroep organiseert jaarlijks een groot eigen concert maar voert ook samen met de blazersgroep concerten uit. Ook doet de groep mee aan slagwerkwedstrijden en worden er shows gedaan met het majorettekorps van Excelsior.

In 2022 is Rob van Plateringen begonnen als dirigent. Onder zijn leiding begint er een nieuw hoofdstuk, waarbij het accent gaat liggen op het vermaken van het brede publiek.

Contact

© Excelsior Bunschoten 2022