Opleiding tot slagwerker

Om fijn met elkaar muziek te maken in de slagwerkgroep, is het natuurlijk belangrijk dat je leert omgaan met het slagwerkinstrument. Excelsior biedt daarom een gedegen opleiding tot slagwerker, zodat je binnen korte tijd mee kan doen met de slagwerkgroep

Hoe ziet de opleiding eruit?

Om te kijken of slagwerk wat voor je is, kan je je eerst aanmelden voor twee gratis proeflessen (zie onder). Ook kan je om alvast een idee te krijgen een bezoekje brengen aan onze repetities. De repetitie van het leerlingensemble vinden iedere donderdag plaats van 18:30 tot 19:30 en de repetitie van de kernbezetting is van 19:30 tot 22:00. We repeteren in Muziekcentrum de Samenklank, Bikkersweg 86 te Bunschoten.

Tijdens de opleiding krijg je 1 keer in de week les van een gediplomeerd docent. Samen met de docent spreek je een tijd af die voor beide het beste uitkomt. Een les duurt in principe een half uur.

Muziek alleen maken is leuk, maar dat met anderen te doen is nog leuker. Na verloop van tijd, ongeveer na een jaar, mag je mee spelen met het leerlingensemble. Zo leer je ook in een groep muziek te maken.

Opleidingsprogramma

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van de lesmethodiek Slagwerk Opleiding Modulair (SOM). Bij deze methodiek hebben docenten en leerlingen de mogelijkheid om de opleiding op maat te maken. Je bouwt een diploma op door modules te leren en af te ronden. Per module leg je een examen af waarvoor je een certificaat krijgt. 

Het streven is dat een leerling na het behalen van diploma A zich kan aansluiten bij de kernbezetting van de slagwerkgroep.

Een diploma binnen SOM bestaat uit een verplichte module en keuzemodules. De diploma´s die te behalen zijn, zijn diploma´s A, B, C en D.

Verplichte module

De verplichte modules zijn de hoofdinrichtingen van de opleiding en bestaan uit een praktijk en een theoriegedeelte. Het is de basiskennis die vereist is om de techniek op een bepaald instrument eigen maken. Binnen de verplichte module kan je voor de diploma’s A en B de keuze maken tussen kleine trom of melodische slagwerkinstrumenten, zoals Xylofoon en Marimba. Als je verder komt in de opleiding kan je voor de verplicht module ook kiezen uit Pauken, Drums en Ensemble Leiding

Diploma A & B

Kleine trom
Melodisch slagwerk

Diploma C

Kleine trom
Melodisch slagwerk
Pauken
Drums

Diploma D

Kleine trom
Melodisch slagwerk
Pauken
Drums
Ensemble leiding

Keuzemodules

Naast de verplichte module kan je kiezen uit meerdere keuzemodules. Om uiteindelijk het diploma te behalen zijn er 30 studiepunten nodig die je kan halen via de keuzemodules. Bij sommige keuzemodules kan je voor meerdere niveau’s kiezen. Door in te zetten op een hoger niveau kan je meer punten halen.
Overwaarde van maximaal 10 studiepunten mag worden meegenomen naar een volgend examen.

Als voorbeeld kan je de onderstaande keuzemodules en bijbehorende studiepunten behalen voor diploma A:

 • Accenten/roffels  (15 of 20 punten)
 • Rudiments (15 of 20 punten)
 • Toonladders/akkoorden (15 of 20 punten)
 • Vibrafoon (20 punten)
 • Improvisatie melodisch slagwerk (15 punten)
 • Improvisatie kleine trom (10 punten)
 • Percussie (effectinstrumenten, 20 punten)
 • Set-up (combinatie van slagwerkinstrumenten, 10 punten)
 • Kleine trom (20 of 25 punten)
 • Xylofoon/Marimba (20 tot 25 punten)
 • Pauken (20 tot 25 punten)
 • Drums (20 tot 25 punten)