SOM

Het nieuwe raamleerplan, Slagwerk Opleiding Modulair (SOM) is een modulair systeem. Docenten en leerlingen hebben nu de mogelijkheid om de opleiding op maat te maken. Je kunt nog steeds een diploma halen maar dat bouw je op door modules te leren en af te ronden. Je kunt per module een examen afleggen waarvoor je dan een certificaat krijgt.

SOM bestaat uit 'verplichte' en 'keuze' modules. Voor het behalen van een diploma MOET je een verplichte module, algemene muziekleer + 30 punten of meer halen door het volgen van keuzemodules.

De verplichte module bestaat uit een praktijk en een theoriegedeelte. De keuzemodule kent alleen een praktijkgedeelte.

Het niveau van diploma's is niet gewijzigd. Men kan nog steeds een diploma A, B C e  D halen.

Verplichte modules
De verplichte modules zijn de hoofdinrichtingen van de opleiding. Het is de basiskennis die vereist is om de techniek op een bepaald instrument eigen maken.

ABCD

Kleine trom

mallets [1]


Kleine trom

Mallets

Kleine trom

Mallets

Drums

Pauken

Kleine trom

Mallets

Drums

Pauken

Ensemble leiding

[1] mallets = melodische instrumenten zoals xylofoon, marimba, vibrafoon etc.

 

Keuze modules A-diploma
(de keuzemodules voor de diploma's B, C en D zijn gemakshalve weggelaten)

Naast de verplichte module kan/moet de leerling kiezen uit meerdere keuzemodules. Men heeft namelijk minimaal 30 punten nodig om een diploma te halen. Bij sommige keuzemodules kan men 'extra' punten halen door in te zetten op een hoger niveau.

Overwaarde van maximaal 10 studiepunten mag worden meegenomen naar een volgend examen.

  

KeuzemodulesNiveauStudiepunten
Niv 1Niv 2
Accenten/Roffels 1 2 15 20
Rudiments 1 2 15 20
Toonladders/Accoorden 1 2 15 20
Vibrafoon 1 20
Improvisatie Mallets 1 15
Improvisatie kleine trom 1 10
Percussie [1] 1 20
Set up [2] 1 10
kleine trom 1 2 20 25
Xylofoon/Marimba 1 2 20 25
Pauken 1 2 20 25
Drums 1 2 20 25

[1] Effectinstrumenten zoals claves, cabassa, maracas

[2] Een combinatie van slagwerkinstrumenten

Profielen

Er zijn geen vastgestelde profielen. De leerling is geheel vrij om zijn eigen profiel samen te stellen.
  • Hij kan zich specialiseren, door bijvoorbeeld alle verplichte modules en keuzemodules van het instrument kleine trom te halen. Hij komt dan in het bezit van het diploma A t/m D.
  • Hij kan zich ook breed laten opleiden door bijvoorbeeld van alle instrumenten het A-diploma te behalen.
  • Hij kan ook een mix kiezen. Bijvoorbeeld : verplichte module mallets en keuzemodule accenten/roffels en set up.

Het complete plan kan men hier downloaden