Sinds 2005 staat de slagwerkgroep onder bezielende leiding van Ulrich Pöhl. Vanaf zijn jeugd in Duitsland actief geweest op het gebied van slagwerk en later in Amsterdam zich bekwaamd tot klassiek slagwerk en orkest-directie. De laatste jaren legt hij zich profesioneel toe op hedendaagse muziek met zijn eigen ensemble Insomnio.

De afgelopen jaar heeft hij dankzij zijn artistieke kennis en vaardigheden, betrokkenheid, professionaliteit en tomeloze inzet de slagwerkgroep naar een hoger niveau getilt. Onder zijn leiding is de Slagwerkgroep steeds beter gaan presteren. Het spel is verzorgd en bezield.