De Slagwerkgroep


Hartelijk welkom bij de Slagwerkgroep! De Slagwerkroep is een enthousiaste groep muzikanten waarbij muzikaliteit, gezamenlijkheid en het gezellige verenigingsgevoel de boventoon voeren. Als lid van de Slagwerkgroep bespeel je niet slechts één instrument, maar kun je je ontplooien op een breed scala aan ongestemde en gestemde slagwerkinstrumenten zoals kleine trom, drum, pauken, marimba, xylofoon en marching bells. Ook is er een uitgebreid opleidingsprogramma, klik op: Opleiding bij de SGE waarbij je al snel met andere leerlingen in een groep samenspeelt


Een stukje geschiedenis:

In 1955 werd er binnen de muziekvereniging besloten om een drumkorps op te richten. Dit marcherende korps bestond voor een langere tijd nog uit alleen drummers, totdat in de jaren '80 besloten werd om lyra's aan te schaffen en er dus een lyrakorps ontstond. Desondanks dutte deze lyrakorps in de jaren '90 een beetje in, en om het korps nieuw leven in te blazen, werd er in 1999 een poging gedaan voor een heus wereldrecord voor de grootste malletband ter wereld. Dit lukte door een malletband van 362 spelende leden bij elkaar te brengen in één malletband.

In 2005 kwam onze huidige dirigent Ulrich Pöhl aan het roer te staan. Ondanks dat de optredens als marcherende malletband nog steeds één van de pijlers is onder de slagwerkgroep, is de slagwerkgroep zich onder de bezielende leiding van Ulrich Pöhl steeds meer gaan ontwikkelen tot volwaardig slagwerkensemble op concertpodia. De slagwerkgroep organiseert jaarlijks een groot concert en speelt om de twee jaar samen met het fanfareorkest in een concert. Ook doet de groep mee aan slagwerkwedstrijden. Daarnaast worden er shows gedaan met het majorettekorps van Excelsior en zogenaamde 'speedconcerten' waarbij de slagwerkgroep op een open vrachtwagen optredens geeft door het dorp heen.

Wij repeteren op donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in muziekcentrum "De Samenklank".

Onze dirigent is Ulrich Pöhl